Optimal ytelse

Tiden leger ingen sår

Tiden leger ingen sår…..

 

De fleste har vel erfart at problemer kan blekne når tiden går; noen ganger litt og andre ganger helt, noen ganger raskt og andre ganger langsomt. Noen ganger er det over like fort som det kom og andre ganger varer det livet ut uten å bli bedre. Dersom tiden virkelig leger sår, hvordan kan det da være så store forskjeller? Sannheten er at tiden i seg selv kun gir rom for at det som hjelper kan finne sted; jo lenger tid jo større mulighet for at det nødvendige inntreffer, ”sårene gror” og problemet blir ”bearbeidet”. Men tid er ingen garanti for at ting går over; noen opplever at et problem kan henge seg helt opp eller til og med bare bli verre. Hva er så disse faktorene som noen ganger inntreffer umiddelbart og andre ganger ikke i det hele tatt?

Fullversjonen av Tankefeltterapi – TFT er oppdagelsen av hva disse faktorene er, slik at vi kan tilføre dem med vilje i den rekkefølgen som er påkrevd; derfor virker TFT som det gjør, ofte umiddelbart, fullstendig og helt naturlig! Dette er mest påtagelig ved følelsesmessige belastninger hvor TFT som regel klarer seg helt alene, men også overraskende vanlig ved mange fysiske problemstillinger hvor det trygt kan anbefales at TFT får en sentral rolle, gjerne i kompaniskap med andre tilnærminger.

Mental Software Optimalisering – MSO setter oppdagelsene fra TFT inn i en oppdatert forståelse og plasserer dermed programmet og metoden slik at mennesker lettere kan forstå og relatere seg til hvordan vi som mennesker egentlig fungerer. I dagens samfunn omgis vi av data og informasjon på alle områder og vi kommuniserer med enkle tastetrykk som den mest naturlige ting i verden. Vi laster ned, oppdaterer og sletter gjennom et brukervennlig grensesnitt, men noen ganger trenger vi hjelp for å få alt til å fungere optimalt.

Siden programmet er oppdagelsen av naturens egne faktorer, består MSO bokstavelig talt av disse faktorene. I vår fysiske tilværelse er vi konstant utsatt for kroppslig stimulering, enten vi ligger, står, går, løper eller gjennom andre aktiviteter. I Kina ble det for flere tusen år siden oppdaget at det ikke var tilfeldig hvor på kroppen denne stimuleringen fant sted, og det ble utviklet metoder for bevisst stimuli av spesifikke punkter på kroppen avhengig av hvilket problem man søkte å løse. I dag kjenner vi dette bl.a. som akupunktur og akupressur; stimulering med og uten nåler. Siden man ikke hadde et forhold til data og informasjon slik vi har i dag, utviklet det seg en mer filosofisk forståelse av virkningsmekanismene og diffuse utrykk som energibalansering og lignende ble rådende. Denne forståelsen og måten å uttrykke seg på preger ennå i dag store deler av den alternative medisinen.

MSO plasserer seg selv; ikke er det terapi og behandling, ikke er det trening og avspennende øvelser, selv om det favner begge deler. Det er hardcore informasjonsbehandling. Det er Optimalisering, Mental Optimalisering, Mental Software Optimalisering: MSO

I fullversjonen av Tankefeltterapi – TFT og MSO benyttes noen av de samme punktene på kroppen som vi kjenner fra Østens naturmedisin. I MSO er de som et kroppens tastatur med 14 ENTER-taster. Hvilket punkt som representerer riktig ENTER-tast lokaliseres gjennom muskelresponstesting. Dette naturlige ”fenomenet” avslører den enkeltes tastebehov knyttet til det aktuelle problemet man ønsker å løse, og dermed blir man i stand til å trykke på riktig tast med en gang uten å være tvunget til at det forhåpentligvis skal skje ”av seg selv” over tid. Det er her verdt å merke seg at stimulering alene har lite eller ingen virkning uten at problemet like før er til stede i tanken; du kan jo heller ikke redigere en fil på PC´n uten å åpne den først. Dette er den avgjørende faktoren og oppdagelsen som gjør TFT og MSO så unike. Når man tenker på et problem settes nemlig løsningen opp automatisk og det eneste som mangler er en bekreftelse på gjennomføring; ENTER. Dette forklarer også hvorfor det kan variere så mye i menneskers liv om ting ordner seg fort, sakte eller ikke i det hele tatt. MSO er optimalisering av naturens egne virkningsmekanismer gjennom riktig tanke etterfulgt av riktig stimulering i riktig rekkefølge; kunnskapen om hvordan naturen henger sammen setter oss dermed i stand til å utnytte dens store potensial!

For mange er det overraskende å erfare at det er de samme mekanismene som er involvert i alle former for tanke- og følelsesmessige problemer, smerter og fysiske skader eller ved utfordringer i arbeid eller idrett. Det er ikke i alle sammenhenger at terapi og behandling virker som et naturlig alternativ for den enkelte i møte med livets utfordringer, men med innføringen av mental optimalisering som begrep og metode vil mange flere bli kvitt sitt problem. Enten det handler om en alvorlig traumatisk opplevelse, sorgens tyngende belastning, fobien og redselens begrensende innvirkning eller angstens destruktive kraft. Noen er sterkt preget i forbindelse med egen eller næres sykdom. Mange sliter med ødeleggende sjalusi, sinne, hat og bitterhet. Andre er tynget av skyld, skam og dårlig selvfølelse. Flere strever med avhengighet både av lovlige og ulovlige substanser eller spill av ulike slag. Tvangstanker og handlinger preger mye av hverdagen for enkelte. Ordblindhet eller lese- og skrivevansker hemmer altfor mange i hverdagen, dyskalkuli likeså. Eller hva med å bli en mer optimal utgave av seg selv i forbindelse med stress og krav i utdanning og arbeidsliv. Ved topp-prestasjoner i idrett og konkurranser blir man stadig mer klar over det mentales avgjørende innvirkning på resultatene.

Optimaliseringen foregår alltid en til en, aldri i gruppe, fordi ethvert unikt menneske gjerne har et helt unikt behov, selv om erfaringene viser at naturen gjentar seg på en slik måte at alle også kan lære å bidra til selvhjelp. Da programmet kun inneholder trygge og naturlige elementer, er det ingen risiko for at skader kan oppstå; derfor lærer vi alle våre klienter et verktøy som kan bidra til selvhjelp resten av livet i tillegg til å bli en aktiv del i løsningen av sitt nåværende problem.

Optimal Ytelse hjelper alle mennesker uansett situasjon og utfordring, med å optimalisere seg selv på en logisk og konkret måte.

Friskehuset hjelper mennesker i alle aldre som selv mener de trenger terapi og behandling, med problemer av både psykisk og fysisk karakter.

TFT-Akademiet utdanner terapeuter innen fullversjonen av TFT, og som ønsker å spesialisere seg i faget eller lære seg TFT som et verktøy i tillegg til annet fag, annen terapiform, coachingvirksomhet eller mental trening.

 

Vi ønsker deg velkommen til å ta kontakt for å redusere eller fjerne problemer du skulle ønske du ikke hadde!

 

Opplev deg selv med optimalisert software og møt deg selv på ditt beste!