Lidelser

TFT kan brukes ved alle lidelser som har et skolemedisinsk navn og alle som ikke har fått et navn enda:

Da vi ikke behandler selve diagnosen eller lidelsen, men søker å lindre selve opplevelsen av de negative sider ved livet, blir listen lang over problemområder hvor TFT kan være et viktig verktøy for å stimulere de naturlige helningsprosesser.

TFT kan derfor brukes i forbindelse med:

Alle former for angst, frykt og redsel, også panikkangst
ADHD, adferds- og konsentrasjonsproblemer

–  Avhengighet
– Barnløshet og fertilitetsproblemer
– Fatigue
– Flauhet og generell selvfølelse
– Fobier som begrenser og ødelegger
– Depresjon og nedstemthet
– Dysleksi
– Fødselsdepresjon
– Mat og drikke problematikk
– Migrene og hodepine
– Prestasjonsforbedring
– Rødming

– Selvskading
– Sinne, irritasjon, hat og raseri
– Skam
– Skyld
– Smerter
– Sorg og avvisning
– Spiseforstyrrelser
– Stamming
– Stress
– Søvnproblemer- Traumer og andre vonde opplevelser
– Tvangstanker og manier
– Utbrent (Utladet)
– Vektproblemer