Hva er TFT?

(Tankefeltterapi)

Tankefeltterapi

På bakgrunn av sin ofte øyeblikkelige suksess innenfor følelsesrelaterte
problemstillinger, har TFT ikke uventet avlet mange avarter og tilnærminger,
som drar nytte av helt grunnleggende og ofte fantastiske oppdagelser.

Dette er på mange måter et stort gode, som har ført til at mange flere mennesker
har fått god hjelp med sine psykologiske problemstillinger, men også god nytte
ved mere typiske fysiske plager.

«Ingen regel uten unntak»

Da ingen av elementene i TFT i seg selv er skadelige kan de ikke brukes feil,
men absolutt optimaliseres og virkeområdet betraktelig utvides.

Egentlig er alle tilnærminger der man aktivt benytter bruk av tanken sammen
med lett fingerbanking på utvalgte meridianpunkter TFT, men med ulike navn
oppfunnet av den som startet «sin» retning. Det de fleste metodene har til felles,
er sitt opphav, TFT – algoritmene.

Disse predefinerte behandlingssekvensene er i seg selv en oppdagelse
fremkommet av et statistisk materiale, som viser at løsningen på ulike
følelsesrelaterte problemer ofte gjentar seg i naturen. Ved å ha kjennskap til
disse gjentagelsene, kan vi med stor sikkerhet vite hvilke punkt i hvilke
rekkefølge som best løser følelser som skyld, skam, sinne, sorg, frykt, smerte
etc.

Det er av noen hevdet at algoritmene er tenkt benyttet ved ulike diagnoser mens
andre tilnærminger fokuserer på følelsene. Dette er grunnleggende feil og i beste
fall en misforståelse. Algoritmene er først og fremst sannsynlige løsninger på
negative følelser som man opplever alene eller i forbindelse med en diagnose. I
vår verden er det følelsene man opplever og tankene man ufrivillig tenker, som
eventuelt kan gi en skolemedisinsk diagnose og ikke omvendt. Min erfaring er at
så lenge det er en tanke som skaper følelsen, vil det være en omvei å forfølge
følelsen, men dersom følelsen (smerten) skaper tanken (oppmerksomheten) kan
det være meget gunstig å forfølge den i både form og farge etc. Legg merke til at
man alltid vil kunne erfare « ingen regel uten unntak», men at regelen skal være
en guide for hvordan eller i hvilke rekkefølge man benytter teknikkens ulike
faktorer og muligheter.

Da ingen av elementene i TFT i seg selv er skadelige kan de ikke brukes feil,
men absolutt optimaliseres og virkeområdet betraktelig utvides.

Egentlig er alle tilnærminger der man aktivt benytter bruk av tanken sammen
med lett fingerbanking på utvalgte meridianpunkter TFT, men med ulike navn
oppfunnet av den som startet «sin» retning. Det de fleste metodene har til felles,
er sitt opphav, TFT – algoritmene.

Disse predefinerte behandlingssekvensene er i seg selv en oppdagelse
fremkommet av et statistisk materiale, som viser at løsningen på ulike
følelsesrelaterte problemer ofte gjentar seg i naturen. Ved å ha kjennskap til
disse gjentagelsene, kan vi med stor sikkerhet vite hvilke punkt i hvilke
rekkefølge som best løser følelser som skyld, skam, sinne, sorg, frykt, smerte
etc.

Det er av noen hevdet at algoritmene er tenkt benyttet ved ulike diagnoser mens
andre tilnærminger fokuserer på følelsene. Dette er grunnleggende feil og i beste
fall en misforståelse. Algoritmene er først og fremst sannsynlige løsninger på
negative følelser som man opplever alene eller i forbindelse med en diagnose. I
vår verden er det følelsene man opplever og tankene man ufrivillig tenker, som
eventuelt kan gi en skolemedisinsk diagnose og ikke omvendt. Min erfaring er at
så lenge det er en tanke som skaper følelsen, vil det være en omvei å forfølge
følelsen, men dersom følelsen (smerten) skaper tanken (oppmerksomheten) kan
det være meget gunstig å forfølge den i både form og farge etc. Legg merke til at
man alltid vil kunne erfare « ingen regel uten unntak», men at regelen skal være
en guide for hvordan eller i hvilke rekkefølge man benytter teknikkens ulike
faktorer og muligheter.

Do you want to grow your business?

we can do it together