Optimal ytelse

Avtraumatisering

Befrir deg fra lidelsene etter vonde opplevelser!

 

Etter å ha arbeidet med Tankefeltterapi-TFT som metode på full tid siden 2002, har jeg ennå ikke opplevd at traumer dvs. minner om vonde opplevelser er vanskelige å befri mennesker fra. Det er fordi minnet i seg selv ikke er problemet, men det at programmet som ble aktivert under hendelsen ikke har sluttet å kjøre selv om selve hendelsen for lengst er over: For deg som sliter med tanker og følelser, er det som om hendelsen på mange måter fortsatt pågår. TFT er oppdagelsen av hvordan man deaktiverer programmer som optimalt sett ikke lenger skulle være aktive! Det er det samme som skjer dersom du er heldig og det vonde en dag har gått over «av seg selv»!

Da vi også vet at traumer er det viktigste man kan gjøre noe med, da de gjennom sin negative «programering» er årsak til en mengde (alle?) lidelser og forstyrrelser som reduserer livskvaliteten til så alt for mange, er det på høy tid at alle får greie på at avtraumatisering ikke bare er mulig, men at hjelpen er like nær som du skulle håpet!

Det å være traumatisert er ikke i seg selv en sykdom (selv om du i høyeste grad kan føle deg syk), men blir problemene store nok kvalifiserer du til en diagnose. Husk at Posttraumatisk Stresslidelse (PTSD) ikke er en sykdom, men at man helt klart kan pådra seg ulike sykdommer dersom man over tid opplever en psykisk belastning som kroppen vår ikke lenger orker å bære. Befri deg derfor så hurtig som mulig fra følelsene knyttet til vonde opplevelser!

Det er på høy tid og med stolhet vi innfører et nytt begrep som alle forstår:

Avtraumatisering gjennom  Mental Optimalisering er den mest effektive og skånsomme måten vi kjenner i dag:

Ingen åpne sår – Stopp traumene og sett deg selv fri!