Dersom du ikke finner spørsmålet du lurer på, håper vi du tar kontakt slik at andre i framtiden finner svaret de søker. Når du kontakter oss vil du selvfølgelig få langt mer utfyllende informasjon på alle dine spørsmål; en samtale på telefon er ofte å foretrekke, da et svar ofte reiser nye spørsmål, samtidig som en muntlig dialog oppleves mye mer personlig.

Bedrift

Hva menes med aktiv forebygging?

Aktiv forebygging av sykefravær vil si direkte å fjerne årsaker til overbelastning. Det kan være tilrettelegging av arbeidssituasjon slik at fysisk skade og slitasje unngås, men når vi vet at over 70% av sykefraværet skyldes psykiske plager eller psykososiale belastninger, forstår vi at et effektivt program på dette området er etterlengtet.

Idrett

Kan metoden benyttes i alle idretter?

Selv om mental trening har vært mest brukt i noen idretter, har man etterhvert forstått viktigheten av det mentale i alle sammenhenger. Mental Optimalisering er en metode som gir enhver idrett et kvantesprang i mental styrke.

Privatperson

Må man tro for at det skal virke?

Det vil aldri være negativt å tro på det du gjør, men troen i seg selv er ikke avgjørende for resultatet metoden er med på å kunne skape. Er derimot mistroen sterk nok vil den sansynligvis hindre deg i å prøve, noe som effektivt setter en stopper for metodens mulighet til å virke.

Passer dette også for barn?

Metoden er meget velegnet for barn i alle aldre.

Kurs og opplæring

Hvilken utdannelse trenger jeg for å lære TFT?

Ingen forkunnskaper er påkrevd, men det er en forutsetning at du er glad i mennesker.

INTERESSERT I Å TA EN PRAT?

Fyll inn e-post eller mobil, så kontakter vi deg, helt uforpliktet.