Mental Optimalisering

Mennesket er et komplekst informasjonssystem, og hjernen har en viktig rolle i dette systemet. Men i motsetning til tradisjonell tankegang finner vi ikke løsningen på alle problemstillinger i selve hjernen. Hjernen er en prosessor, og som enhver annen prosessor er den avhengig av de gjeldende data. Derfor er det selve informasjonen som er sentrum av vårt fine system.

Informasjonen befinner seg i kroppens programvare, og bestemmer hvordan vi tenker, føler og fungerer både psykisk og fysisk. Samtlige prosesser i kroppen og sinnet styres av data, og de er derfor avhengig av riktig informasjon for å fungere optimalt. De fleste prosesser foregår automatisk, og det er først når dette ikke er tilfelle at vi har fått et problem. Heldigvis er vi selvreparerende, og de fleste problemer blir derfor borte av seg selv. Men av og til tar dette lang tid og andre ganger henger prosessen seg helt opp og blir et varig problem.

Psykiatrien mener psykiske problemer skyldes en kjemisk ubalanse i hjernen. Man prøver derfor å skape balanse ved å tilføre ulike komponenter (virkestoffer) til vårt mest kompliserte organ med varierende resultater. Man kan selvfølgelig ikke avskrive at mentale problemer skyldes feil i selve hjernen (medfødt eller etter sykdom og skader), men det er faktisk å regne som unntaket som bekrefter regelen. Hjernen er, som alle andre prosessorer i ethvert informasjonssystem, avhengig av innholdet i filene og programmene den til enhver tid prosesserer.

Spørsmålet er derfor; Har vi tilgang til våre egne data? Svaret er JA! Gjennom vår evne til å tenke har vi tilgang til vår egen mentale programvare. Denne programvaren er bestemmende for alle funksjoner i kropp og sinn, og programmet som setter oss i stand til å optimalisere databasen er Mental Software Optimalisering (MSO). Til daglig benytter vi begrepet Mental Optimalisering (MO) som navn på våre tjenester.

Gjennom kroppens eget ”tastatur” har vi de samme muligheter for oppdatering som ethvert datasystem. Dersom problemet er følelsesmessig eller kognitivt inntreffer resultatet av oppdateringen umiddelbart; når årsaken er eliminert kan ikke lenger problemet eksistere. Det samme skjer når du gjør en endring i et dokument på din datamaskinen; du behøver ikke å vente på at forandringen skal finne sted, den skjer mens du gjør den. Vår mentale programvare er også bestemmende for fysiske prosesser, men her opplever man selvfølgelig ikke et umiddelbart fravær av problemet. Når data involvert i fysisk reparasjon oppdateres, opplever vi optimaliserte funksjoner som innvirker både på tidsbehov og endelig resultat.

Betydningen av ordet mental i denne sammenhengen henviser altså ikke spesielt til vår psyke, men uttrykker vår evne til å tenke. Derfor er det hva vi tenker som avgjør hvilke filer og programmer vi undersøker og oppdaterer. Dette betyr at vi i utgangspunktet har tilgang til hele vårt fantastiske system.

MO er ikke terapi og behandling. Det er ikke trening og avspennende øvelser (selv om det favner begge deler). Det er ren informasjonsbehandling. MSO bruker de samme punktene på kroppen som vi kjenner fra Østens naturmedisin. Disse punktene representerer et ”tastatur” bestående 14 ENTER-taster. Hvilket punkt som representerer riktig ENTER-tast lokaliseres gjennom muskelresponstesting. Responstesting avslører den enkeltes tastebehov knyttet til det aktuelle problemet man ønsker å løse, og dermed blir man i stand til å trykke på riktig tast med en gang uten å være tvunget til at det forhåpentligvis skal skje ”av seg selv” over tid. Stimuleringen alene har lite eller ingen virkning uten at problemet like før er til stede i tanken. Dette er den avgjørende faktoren som gjør MSO så unik. Når man tenker på et problem settes nemlig løsningen opp automatisk, og det eneste som mangler er en bekreftelse på gjennomføring; Å trykke på ENTER. Dette forklarer også hvorfor det kan variere så mye i menneskers liv om ting ordner seg eller ikke. MSO er optimalisering av naturens egne virkningsmekanismer gjennom riktig tanke etterfulgt av riktig stimulering i riktig rekkefølge.

For mange er det overraskende å erfare at det er de samme mekanismene som er involvert i alle former for tanke- og følelsesmessige problemer, smerter og fysiske skader eller ved utfordringer i arbeid eller idrett. Det er ikke i alle sammenhenger at terapi og behandling virker som et naturlig alternativ for den enkelte i møte med livets utfordringer, men med innføringen av MO som metode vil mange flere kunne få løst sine mentale utfordringer.

Mental Optimalisering foregår alltid en til en. Programmet inneholder kun trygge og naturlige elementer, og det er ingen risiko for skader. Alle våre klienter får også et verktøy som kan bidra til selvhjelp resten av livet i tillegg til å bli en aktiv del i løsningen av sitt nåværende problem.

178502722

INTERESSERT I Å TA EN PRAT?

Fyll inn e-post eller mobil, så kontakter vi deg, helt uforpliktet.