TFTAkademiet

Sertifisering

Alle profesjonelle utøvere innen CT-TFT vil ha stor fordel av å sertifisere seg innen faget; er man sertifisert på nivå 1,2 eller 3 synliggjør det overfor ens klienter at man arbeider seriøst som TFT-terapaut. Sertifiseringsnivået dokumenterer nivået på din utdannelse samt bredden på din praktiske erfaring.

Nivå1: TFT-Basic

 

Nivå2: TFT-Professional

 

Nivå3: TFT-Ultimate

På grunnivået er sertifiseringen også et av kriteriene for å kunne registrere seg i utøverregisteret for alternativ behandling i Brønnøysund. Da vi vet at momsfritak på alternativ behandling er knyttet direkte til dette registeret fra 1.1.2011 forstår vi viktigheten av at utøvere som ønsker å arbeide med TFT gjennomfører utdannelsen helt fram til sertifisering.

Det er viktig å merke seg at grunnsertifiseringen (dvs. minstekravet for å kunne registrere seg og bli momsfri) fra TFTAkademiet også inneholder Dx-treningen. Dette er et 3-dagers kurs i den opprinnelige og egentlige formen for TankeFeltTerapi, uten at det totalt koster noe mer enn grunnutdanning med sertifisering fra andre utdannere. Dette gjør vi fordi vi mener at enhver profesjonell utøver av tankefeltterapi selvfølgelig bør kjenne til og helst beherske hele «verktøykassa» til den unike teknikken CT-TFT. Denne viktige delen av utdannelsen får du kun hos oss!

Som eneste TFT-skole i Norden sertifiserer TFT-Akademiet også trenere/kursholdere for de som ønsker å undervise andre på grunnivået. På denne måten er vi med på å spre TFT ytterligere samtidig som den enkelte utøver vil kunne få flere bein å stå på i sin satsing innen CT-TFT.

INTERESSERT I Å TA EN PRAT?

Fyll inn e-post eller mobil, så kontakter vi deg, helt uforpliktet.