TFTAkademiet

Personlig Trener

For alle som ønsker det tilbyr vi privat undervisning innen faget CT-TFT på utvalgte deler av utdanningen eller på en komplett spesialistutdannelse.

Dette vil i praksis bety at eleven gjennomfører et personlig skreddersydd utdanningsopplegg bestående av intensive kurs i kombinasjon med tett faglig oppfølging og veiledning «on site» eller ved hjelp av Skype. Din personlige trener vil dermed kunne observere og bistå deg i reelle behandingssituasjoner når du skal praktisere dine nyervervede kunnskaper på egne pasienter. I tillegg vil vi ha muligheten til å benytte oss av Voice-Technology-assistanse ved spesielt utfordrende og komplekse pasienttilfeller.

Dette vil sikre deg som elev den mest optimale utdanningen innen CT-TFT samtidig som man ivaretar den tryggheten mange savner når man begir seg ut i ukjent terreng for å skaffe seg den praksisen man trenger for å lykkes.

Din personlige trener og veileder vil være Stein Lund Halvorsen; Nordens fremste utøver og instruktør innen fullversjonen av tankefeltterapi.

INTERESSERT I Å TA EN PRAT?

Fyll inn e-post eller mobil, så kontakter vi deg, helt uforpliktet.