TFTAkademiet

Utdanningen  i  fullversjonen  av  Tankefeltterapi – TFT:

Hovedmodul
HM1 – Boot Camp / Alg
HM2 – Dx
HM3 – Adv
HM4 – VTupgrade
SM1 – Dx StepC
Undermodul Undermodul Undermodul Sertifiseringsnivå
UM1 – Adr1 UM2 – Adr2 UM3 – VEKS 1: Basic                               HM1+UM1-3+6ph (pasienthistorier)
UM4 – Dxupd UM5 – Adr3 UM6 – Adr4 2: Professional               Basic+HM2+UM4-6+20ph
UM7 – Advupd UM8 – Adr5 UM9 – Adr6 3: Ultimate                        Basic+Professional+UM7-9 +40 ph
 Advanced TFT Voice Technology utøver
 SM2 – ACT SM3 – TrT  Forutsetter HM1+HM2  Sertifisert kursholder Algoritmenivå

Utdanningen er modulbasert med Hovedmoduler (HM), Undermoduler (UM) og Spesialmoduler (SM) for å kunne gi en naturlig progresjon innen faget CT-TFT tilpasset den enkeltes behov og ønsker i forhold til egen utvikling. Alle starter enten på HM1 eller HM2 som selvfølgelig kan tas alene eller danne starten på en spennende utdanning innen faget Callahans Teknikker – Tanke Felt Terapi.

HM1 er for de som hurtig vil lære seg et verktøy til selvhjelp, for å hjelpe sine nærmeste, som et nyttig bidrag ifm. annen hovedterapi eller for å undersøke om man skal bli TFT-terapeut.

HM2 er for de som allerede har bestemt seg for å bli profesjonell utøver av CT-TFT, de som allerede utøver TFT, men som vil lære seg hva metoden virkelig går ut på og dermed få ta del i hele «verktøykassa» samt få muligheten til selv å bli instruktør.

OBS! Hele eller deler av utdanningen kan nå også gjennomføres med personlig trener og veileder i en kombinasjon av intensive kurs og interaktiv oppfølging ved hjelp av Skype, noe som sikrer det aller beste faglige utbyttet av utdanningen!

Hovedmodulene 1-3 omfatter alle 3 nivåene innen CT-TFT utviklet av Callahan Techniques:

HM1: 2 dager Boot Camp eller 2 dager Algoritmetrening.
HM2: 3 dager Dx-trening.
HM3: 3 dager Adv-trening. Forutsetter HM2

HM1 + Undermodulene 1-3 + 6 klienthistorier fører fram til sertifiseringsnivå 1: Basic

UM1 og UM2: 3 dager Adressering av problemstillinger – hvordan vi spør: tuning av tankefeltet; om å finne problemets problem. Fra å beherske selve teknikken til å bli terapeuten i interaksjon med den unike pasienten.

UM3: 50 timer VEKS fag: Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Sosialkunnskap.
Denne modulen er et krav fra myndighetene for å kunne registrere seg i Registeret for Alternativ Behandling i Brønnøysund. Dette vil være en nødvendighet for alle sertifiserte terapeuter som ønsker å jobbe med TFT, da momsen ble knyttet til registeret fra 1.Januar 2009: Dersom du ikke er registrert i registeret må du dermed betale moms. Kurset holdes i regi av NLH: www.org-nlh.no

HM2 + Undermodulene 4-6 + 20 klienthistorier fører fram til sertifiseringsnivå 2: Professional

UM4: 2 dager oppdatering innen Dx.
UM5: 2 dager trening i adressering med de utvidede mulighetene som Dx byr på ved hjelp av HRV og voltmeter innen TFT.
UM6: 2 dager trening i adressering innen Dx sammen med medisin- og diagnosekunnskap.

HM3 + Undermodulene 7-9 + 40 klienthistorier fører fram til sertifiseringsnivå 3: Ultimate

UM7: 2 dager oppdatiring innen Adv.
UM8: 2 dager trening i adressering med fordypning innen toksinproblematikk.
UM9: 2 dager trening i adressering innen «Peak Performance» og bruk av TFT innen topp prestasjon og vår søken mot Optimal Ytelse.

Spesialmodul 1 er Callahan Techniques (CT) og TFTAkademiets (TFTA’s) godkjenning og lisensiering av kursholdere på Algoritmenivå:

SM1: Dx StepC inkluderer lisens som instruktør, godkjent kursmateriale samt 6 mnd. oppfølging med Advanced TFT Voice Technology. Forutsetter HM1 og HM2.

SM2 er CT og TFTA’s krav til utdannere innen TFT for å sikre at den genuine opplæringen innen CT-TFT blir gjennomført:

SM2: ACT er 2 dager oppdatering innen Alg og medvirkende som instruktør for nye terapeuter. Kvalifiserer til bruk av tittelen ACT = Algorithm Certified Trainer.

SM3 er CT og TFTA’s krav til utdannere innen TFT for å sikre at den genuine opplæringen innen CT-TFT blir videreført:

SM3: TrT er 2 dager medvirkende som instruktør på minst 1/3 av kursinnholdet for nye terapeuter innen 18 måneder etter godkjent StepC.
TrT = Trainers Training.

INTERESSERT I Å TA EN PRAT?

Fyll inn e-post eller mobil, så kontakter vi deg, helt uforpliktet.