Mental trening

Mentale prosesser har i en årrekke hatt et stort fokus innen toppidretten. Spesielt viktig har dette vært innen individuelle idretter hvor den mentale ytelsen til utøveren er direkte bestemmende for resultatet. Etter hvert har også lagidretter kommet på banen; et lag er ikke like sårbart, men det består jo tross alt av enkeltindivider som kan gjøre hverandre gode eller dårlige avhengige av den individuelle mentale tilstanden. Og siden vi ikke er upåvirkelige kan denne spre seg slik at laget enten fungerer som én enhet eller kun som en gjeng av enkeltindivider. Hva tror du er best?

I flere lagidretter som for eksempel håndball, har treneren store muligheter til å se svakheter under spillet og dermed kunne gjøre bytter for hele tiden å optimalisere laget. Dersom det er mulig får spillerne spille i de posisjonene hvor de fungerer best, man gjør bytter i forsvar og angrep og ofte ser man keeperbytte ved straffe.

I fotball er sårbarheten mindre fordi laget er større, banen er større og hastigheten mindre; man har dermed flere alternativer å spille på. Samtidig er trenerens påvirkning mindre når laget først er tatt ut; kun 3 bytter som alle er endelige. Dersom disse er nødvendige er det avgjørende at de er riktige på riktig tidspunkt.

Det enhver trener ønsker seg er at alle spillerne han har til disposisjon, er mentalt optimaliserte til enhver tid, dermed vil det kun være den enkeltes spisskompetanse og fysiske tilstand som vil avgjøre hvem som spiller.

Tradisjonell mental trening tar sikte på å skape de optimale programmene man ønsker skal kjøre i konkurransesituasjon; fortsett med det, her har vi hele tiden et forbedringspotensial.

Mental Optimalisering har som formål å fjerne de programmene som helst ikke skal kjøre når det er om å gjøre og være best.

Kombinasjonen er suveren!

 

Optimal Ytelse!

INTERESSERT I Å TA EN PRAT?

Fyll inn e-post eller mobil, så kontakter vi deg, helt uforpliktet.